неделя, 7 май 2017 г.

ПРИТЧИ ЗА УСПЕХА


ПРИТЧИ ЗА УСПЕХА
1. Дзен притча за тайната на успеха
Учениците на един дзен учител го запитали:
– Учителю, в какво се състои тайната на успеха?
– Две думи – отвърнал той – правилни решения!
– Коя е тайната за вземането на правилни решения? – попитали го отново.
– Една дума – опитът!
– А каква е тайната за добиването на този опит?
– Две думи – отговорил мъдрецът – грешни решения!2. Притча за тайната на успеха
Един млад мъж много искал да разбере тайната на големия успех и затова отишъл при мъдрец, за да получи съвет. Вместо съвет обаче мъдрецът казал на мъжа да го чака край реката на другия ден.
Когато се срещнали мъдрецът накарал мъжа да го последва в реката. Двамата вървели, докато водата не стигнала шиите им. Тогава внезапно мъдрецът хванал младежа за врата и започнал да го дави.
Мъжът започнал да се мята и да се бори във водата и едва когато започнал да посинява, мъдрецът извадил главата му на повърхността, след което го попитал:
- Какво искаше най-силно, докато беше под водата?
- Въздух.
- Е, когато започнеш да жадуваш успеха толкова силно, колкото въздуха, когато беше под водата, ще го имаш. Това е тайната на успеха.3. Притча за успеха и правилния ден
Веднъж един чирак попитал своя учител:
– Учителю, има ли ден, в който е най-добре да започнеш нов бизнес?
– Ден? – зачудил се майсторът.
– Ден от седмицата или определена дата от месеца...
– Ааа, ден – кимнал учителят и хитро добавил - разбира се, денят е сряда.
Всички чираци разтворили тетрадките си и започнали да записват. Само един от тях не помръдвал, вперил поглед в майстора.
– Защо не си записваш? – попитал го учителят.
– Защото знам какво ще кажете – отговорил ученикът. – Денят не е само сряда, а и вторник, петък, събота, понеделник, четвъртък и неделя.
– Прав си – усмихнал се майсторът. – Но аз първо щях да поставя петък, а след това вторник.
Останалите ученици се въодушевили, започнали да шушукат, радостни, че техният приятел е почти прав. Един от тях попитал:
– Учителю, това ли е правилната последователност?
Учителят погледнал изпитателно към ученика, който почти познал, и го подканил с жест:
– Е, няма ли да отговориш?
Има само един ден – казал той. – Днес.


4. Притча за успеха
В едно малко градче половината от хората живеели щастливо, весело и безгрижно. А другата половина тънела в бедност и нищета. Всички туристи и посетители на градчето били удивени и се дивели на този контраст. Всеки се питал в какво се крие тайната на преуспяващата половина от населението.
Един ден, в странния град пристигнал социолог. Чул за необичайното различие между местните и дошъл специално да го изследва и проучи.
Срещнал се с богатите и ги попитал:
- Кажете ми моля, каква е тайната на вашето богатство и благополучие?
- Има тайна, наистина - признали те. - Навремето ние всички живеехме еднакво бедно. Но, веднъж в нашия град дойде човек, който ни разказа за уникални възможности, благодарение на които всички ние можем да живеем щастлив живот, да притежаваме богаство, време да пътешестваме, да се издигаме, да растем и да се развиваме. Условието това да се случи обаче бе всеки от нас да сподели тайната и с други хора.
- Защо тогава не кажете тайната на втората част от населението и те да не живеят толкова бедно? – изненада се гостенинът.
- Всички хора в нашия град много добре знаят каква е тайната.
- Тогава защо половината хора живеят в мизерия?
- Защото те знаят тайната, но не вярват в нея.

Източник: Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар